Bakras Kalesinin Sırrı Nedir? 51

Bakras Kalesinin Sırrı Nedir?

     Tarihi ilk çağlara dayanmakta olup içerisinde bir adamın karısına olan aşk hikâyesini barındırmaktadır. Hatay’ın tarihi mirasları arasında önemli bir yere sahiptir. Kalenin inşaat yapısından Helenistik dönemden kalma olduğu net olarak anlaşılmaktadır. Bakras Kalesi, Akdeniz ile Ortadoğu arasında önemli bir geçit görevi görmektedir. Kale kuzey ve güney tarafı derin vadilere ayrılan çok yüksek bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Kalenin hemen altında Bakras köyü bulunmaktadır. Bakras köyünden kaleye ulaşım sağlanabilmektedir. Kalenin doğusunda tek bir giriş kapısı bulunmaktadır. Başka bir giriş kapısı yoktur. Kale girişi yıkılmış ve girişin nereden yapıldığı belirsizdir. Kalenin içerisinde, giriş kısmında sağ ve sol tarafta geniş odalar bulunmaktadır. Kalenin bahçe kısmı taş yığınları ile dolu bir haldedir. Kalenin içerisinde bulunan, Evliya Çelebi’nin de anlatmış olduğu şadırvan ve su haznesinden geriye hiçbir şey kalmamıştır. Kalenin orta kısmında iki tane salon bulunmaktadır. Salonlarda bahçeye açılan pencereler bulunmaktadır. Burada ise kalenin çıkışı yer almaktadır. Kalenin bu bölümü serin havası ve manzarası ile balkon görevi görmekte, ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. Kalenin dış duvarlarına ise küçük şekilde gözetleme pencereleri yapılmıştır. Kalenin içerisinde bulunan ikinci salon önceleri bir kilise olarak kullanılmıştır. Bakras kalesi genel yapısı itibarı ile kesme taşlardan inşa edilmiştir. Ayrıca bazı duvarlarda ise yığma taş kullanılmıştır. Kalenin suyu geçmiş tarihlerde vadide bulunan su kaynaklarından temin edilirken, şimdilerde su kanallarının izleri dahi belli olmamaktadır. Kale birkaç katlı olarak inşa edilmiştir. Bir alay askeri barındıracak büyüklükte bir alana sahiptir. Genel olarak dışarıya yıpranmış şekilde bir görünüm verse de bir çok sağlam mekânı hala mevcuttur.

Bakras Kalesi Tarihi

Bakras Kalesi 26 Eylül 1183 yılında Salahaddin Eyyübi tarafından Haçlıların himayesinden alınmıştır. 1991 yılında Alemüddin Süleyman Bin Candar kaleyi yıktırmış fakat bir süre sonra Ermeniler kaleyi ele geçirip aynı noktaya yeniden kaleyi inşa ettirmişlerdir. Osmanlı ile Memluklular arasında kale için çekişmeler yaşanmıştır. En son 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından kale kesin olarak ele geçirilmiştir. Bu tarihten sonra da siyasi önemini kaybetmiştir. Günümüzde ise yabancıların ilgisini çeken turistik bir mekân halinde kullanılmaktadır. Bakras kalesi tarihi hakkında bazı rivayetlerden bahsedilmektedir.

Bakras Kalesi Rivayeti

     Bakras Kalesi Ammuri kralı olan Dakianus tarafından inşa edilmiş olup rivayete göre, Kral yaz aylarında çocukları ile Gülcihan denilen kıyıda tatil yapmaktadır. Yine bir yaz ayında tatilini yapmıştır ve Suriye’ye dönerken, geçtiği Kızıldağ üzerinde bir tepede karısı Bağrez bir ata binmiş ve uçurumdan düşerek ölmüştür. Dakianus çok sevdiği ve değer verdiği karısının ölümü üzerine Bakras kalesini inşa eder ve onun adını verir. Bağrez ismi zamanla, geçmişten günümüze kadar Bakras olarak değişime uğramıştır. Bağrez ismi Ammuri dilinde ’’ gezmeyi seven ‘’ anlamını taşımaktadır.

Bir Cevap Yaz